Hvad er en Områdebestyrelse?

Områdebestyrelsen er din bestyrelse for dig og dit barn i
Område Auning. Bestyrelsen er dit talerør til politikerne i Norddjurs Kommune.

Områdebestyrelsens formål

Områdebestyrelsen er forældrenes organ, og derfor er der også et fleretal af forældre i bestyrelsen, hvis opgave er sammen at skabe de bedste betingelser for kommunens børn, ved at skabe de bedste rammer og miljøer for børnene ude i institutionerne og hos dagplejerene. Dette sker i Områdebestyrelsen i tæt samarbejde med ledelse og medarbejderrepræsentanterne.

Hvem er med i Områdebestyrelsen?

Områdebestyrelsen består af 10 medlemmer. Områdebestyrelsen er sammensat af forældre- og medarbejdsrepræsentanter for dagplejen, Bette-bo børnehave & vuggestue og Børnehuset Mælkevejen i Område Auning. Derudover deltager også områdeleder Doris Bang og afdelingsleder Gitte Frederiksen.

5 forældrepræsentanter 

3 medarbejdsrepræsentanter

1 områdeleder

1 afdelingsleder

Hvad laver Områdebestyrelsen i Auning?

Bestyrelsen arbejder bl.a. med:

  • Den styrkede pædagogisk læreplan
  • Brobygning mellem dagpleje, børnehave og skole
  • Budgetter
  • Udvikling og kvalitet
  • Specifikke problemstillinger
  • En løbende dialog med politikerne

Hvor tit mødes Områdebestyrelsen i Auning?

Områdebestyrelsen mødes ca. 1 gang i kvartalet samt såfremt, der måtte være et behov for dette. Har du således et vigtigt emne/problem, som du har brug for bestyrelsens ”hjælp” til, kan der blive afholdt ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Hvordan kommer jeg i kontakt med Områdebestyrelsen i Auning?

Bestyrelsens medlemmer kan til enhver tid kontaktes enten via mobil og mail eller gennem vores daglige gang i henholdsvis dagpleje og børnehaver.

Områdebestyrelse år 24 - 25 Pjece..pdf