Forældrerådet

Hvad er Forældrerådet?

Forældrerådets formål:

  • At være institutionens forlængende arm til at igangsætte og gennemføre arrangementer
  • At samarbejde om at bevare kulturen og oparbejde et fællesskab i institutionen
  • At skabe flere ressourcer til aktiviteter/arrangementer
  • At der samarbejdes mellem forældre og institution i forhold til aktiviteter og praktiske gøremål
  • At skabe et netværk blandt forældre
  • At forælderarrangementer skal økonomisk løbe rundt af sig selv

Hvad er Forældrerådet:

  • Min 1 x årligt melder interesserede forældre samt en eller flere medarbejdere sig fra institutionen sig til forældrerådet
  • Det er intentionen, at der skal være en uformel struktur, og at der skal være plads til forskelligheder og bevarelse af egen kultur i de to institutioner
  • Der laves ingen forretningsorden, men der vælges formand og en kasserer
  • Forældrerådet har sin egen økonomi uafhængig af institutionens budget

Du kan læse mere om Forældrerådet i Område Auning her