Legestue

En glad

Dagplejens legestue, Spættehuset, Rolighedsvej 15, 8963 Auning.

Alle dagplejere i Område Auning er en del af en heldags legestuegruppe, hvor dagplejebørnene og deres dagplejere mødes i Spættehuset en gang om ugen.

Her mødes 4-5 dagplejere en gang ugentlig i et fagfællesskab. Dagplejerene får mulighed for at gennemføre pædagogiske aktiviteter i fællesskab. Dagplejerne møder hinandens børn, og dagplejerene får et vigtigt rum for fælles læring og udvikling samt kollegialt og faglig sparring.

Det er i legestuen, at dagplejerne får mulighed for at indgå i et professionelt team, som sammen kan udvikle dagplejepædagogikken.

Vi finder det vigtigt, at den enkelte dagplejer oplever sig selv som en del af fællesskabet i legestuen og kan hente støtte og inspiration fra sine kollegaer.

I legestuen har børnene muligheden for at etablere nye legerelationer og socialiseres i en større sammenhæng og børnegruppe, som har betydning for det enkeltes udvikling og inklusion.

 

Dagplejen

Sussanne Bjerregaard
S:Dagplejepædagog