Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Legestue

Dagplejens legestue, Spættehuset, Rolighedsvej 15, 8963 Auning.

Alle dagplejere i Område Auning er en del af en heldags legestuegruppe, hvor dagplejebørnene og deres dagplejere mødes i Spættehuset en gang om ugen.

Her mødes 4-5 dagplejere en gang ugentlig i et fagfællesskab. Dagplejerene får mulighed for at gennemføre pædagogiske aktiviteter i fællesskab. Dagplejerne møder hinandens børn, og dagplejerene får et vigtigt rum for fælles læring og udvikling samt kollegialt og faglig sparring.

Det er i legestuen, at dagplejerne får mulighed for at indgå i et professionelt team, som sammen kan udvikle dagplejepædagogikken.

Vi finder det vigtigt, at den enkelte dagplejer oplever sig selv som en del af fællesskabet i legestuen og kan hente støtte og inspiration fra sine kollegaer.

I legestuen har børnene muligheden for at etablere nye legerelationer og socialiseres i en større sammenhæng og børnegruppe, som har betydning for det enkeltes udvikling og inklusion.