Børnehuset Mælkevejen

Billede af Børnehuset Mælkevejen.

Børnehuset Mælkevejen er en aldersopdelt institution 0 - 6 år, som kan rumme op til 150 børn. Aldersopdelingen betyder som udgangspunkt, at børn fra samme årgang er i den samme gruppe og pædagogikken er målrettet den enkelte børnegruppes alder og behov.

Mælkevejens fysiske rammer, inde såvel som ude er helt særlige. Der er en dejlig stor legeplads, højt til loftet og indendørs gode forhold. Der er 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper i Mælkevejen.

I vuggestuen og de aldersopdelte børnehavegrupper tilbydes der indretningsmæssigt et fysisk miljø, der er tilpasset børnenes alder, lige såvel som aktiviteter og ture er målrettet den enkelte aldersgruppe.

Institutionen er placeret umiddelbart i nærheden af Auning Skole/SFO og Auning Idræts – og Kulturcenter.

Som en del af Område Auning har vi også en gruppe målrettet børn i §32. Denne gruppe er tilknytte Børnehuset Mælkevejen, men er fysik placeret i Skovvang - det levende hus.

Du kan læse mere om kvalitetsstandart for §32  tilbud her 

Forældresamarbejde 

Som forældre vil man være tilknyttet den samme børne- og forældergruppe, i de år ens barn går i Børnehuset Mælkevejen.

Der vil således være mulighed for at skabe en tættere relation og interesse fra forældre til de andre forældre og børn, som de skal samarbejde med fremover i skolen.

Forældersamarbejdet kan målrettes den enkelte aldersgruppes udfordringer og muligheder der gør sig gældende at have fokus på for lige netop ens barns alder. Det er ikke det samme, der rører sig omkring en 3 årig, der lige er begyndt i børnehave og en 6 årig, der er på vej til skolestart.

Et godt forældersamarbejde mellem jer som forældre og os, er en grundstenene for en god hverdag i Mælkevejen. Vi går ind for en åben og daglig dialog.

Som kommunikationsplatform bruger vi Aula, hvor det er muligt at skrive til medarbejdere og andre forældre. Det er også her, hvor vi deler deler billeder fra dagen i Børnehuset Mælkevejen og andre relevante informationer.

Kontaktvoksen

Alt personale i gruppen, har ansvar for alle børn i forhold til observationer og sparring med kollegaerne omkring børneneDer vil altid være to personaler om opgaven som kontaktvoksne på et barn. Forældre bliver orienteret om hvilke personale, der er deres barns kontaktvoksen.

Hverdagen i Børnehuset Mælkevejen

Dit barn har mulighed for at lege både inde og ude i løbet af en dag. Nogle gange er aktiviteterne bestemt af pædagogerne, andre gange kan barnet selv bestemme, hvad barnet vil lave.

Traditioner

I Børnehuset Mælkevejen afholder vi hvert år forskellige traditioner, som afvikles på forskellig vis. Vi fejre blandt andet:

  • Fastelavn
  • Påske
  • Festibørneval
  • Sant Hans
  • Høsttema
  • Halloween
  • Bedsteforældredag
  • Julehygge
  • Lucia 

Du kan også finde os på Facebook