Bette-bo børnehave & vuggestue

Billede af Bette-bo børnehave og vuggestue.

Bette-bo børnehave & vuggestue er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Børnene er opdelt i en vuggestuegruppe med 12 børn, samt en funktionsopdelt børnehave med ca. 35 børn. Børnetallet er svingende i løbet af året.

Bette-bo er bygget med en særlig indretning, som en funktionsopdelt institution. Det betyder, at de fysiske rammer i huset er opdelt i flere forskellige rum, som skaber de forskellige pædagogiske aktivitetsmuligheder og legeområder for børnene. Børnehaven og vuggestuen har et tæt samarbejde i hverdagens struktur.

Vi bor i Øster Alling, midt i byen ved siden af kirken og i gå afstand til forsamlingshus, sportsplads, klubhus og byens legeplads. Vi har et givende samarbejde med de lokale foreninger.

Forældresamarbejdet

I forældersamarbejdet møder vi forældrene forskelligt. Vi tager hensyn til forældrenes forskellige baggrunde, ressourcer og behov i vores kontakt og i samarbejdet omkring barnet. 
Der er stor forskel på, hvad forældre har brug for og efterspørger i samarbejdet og samspillet med personalet omkring det enkelte barn.

Som kommunikationsplatform bruger vi Aula, hvor det er muligt at skrive til medarbejdere og andre forældre. Det er også her, hvor vi deler billeder fra dagen i Bette-bo og andre relevante informationer.

Hverdagen i Bette-bo

Vi har hele tiden fokus på børnenes behov. Vi oplever, at børnene er i konstant udvikling og derfor vil vores aktiviteter også være foranderlige og tilpasset børnenes udviklings-niveau.

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i de børn vi har og de tiltag, børnene har brug for lige nu.

Vores arbejde er præget af årstider, traditioner og mærkedage (jul, påske, sankthans......)

Traditioner

I Bette-bo afholder vi hvert år forskellige traditioner, som afvikles på forskellig vis. Vi fejre blandt andet:

  • Fastelavn
  • Påske
  • Festibørneval
  • Sommerfest
  • Høsttema
  • Arbejdsaften
  • Halloween
  • Bedsteforældredag
  • Julehygge
  • Lucia 

Du kan også finde os på Facebook