Skovvang - det levende hus

Lær mere om Skovvang - det levende hus.

 

Skovvang - det levende hus indgår som fysiske lokale for Område Auning,.

Regnbuen - § 83 har til huse i Skovvang - det levende hus. Hvor der blandt andet er plads til samvær for børn i alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for hjælp eller særlig støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven på tværs af alle afdelingerne og plads til fordybelse, fx når der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan

Norddjurs kommune har oprettet pladser i særligt dagtilbud jf. Barnets lov § 83

Dagplejepædagogerne og administrationen for Område Auning har også deres kontor i Skovvang, da dagplejernes legestue Spættehuset ligger lige ved siden af.

Område Auning samarbejder med Norddjurs behandlingscenter, der har et fysioterapi lokale i Skovvang, hvor der mulighed for at træne med fysioterapeuter fra Norddjurs behandlingscenter 

Her finder du Skovvang - det levende hus

Rolighedsvej 13

8963 Auning

Telefon: 89 59 11 11

Direkte numre:

Regnbuen:  51 44 09 58

Fællesrum: 23 64 61 73

Dagplejepædagog:

Susanne Bjerregaard: 21 24 93 49

Mette Fomsgaard: 21 36 94 95

Administration:

Trine Eliassen: 30 54 17 52

 Mette Fomsgaard: 21 36 94 95