Skovvang - det levende hus

Lær mere om Skovvang - det levende hus.

Skovvang - det levende hus bliver brugt af alle børn og personaler i Område Auning, hvor vi bruger lokalerne og udemiljøet som en pædagogisk "Læringsarena", hvor der er fokus på processer gennem samarbejde.

I denne arena får børnene mulighed for, at udvikle nysgerrighed, kreativitet og samtidig opleve et ejerskab af de pædagogiske læringsprocesser.

Skovvang indgår som fysiske lokale for Område Auning, hvor der blandt andet er plads til samvær for børn i alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for hjælp eller særlig støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven. tværs af alle afdelingerne og plads til fordybelse, fx når der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan.

Regnbuen - §32 har til huse i Skovvang - det levende hus

Norddjurs kommune har oprettet pladser i særligt dagtilbud jf. lov om socialservice § 32

Børn i alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for hjælp eller særlig støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Område Auning samarbejder med Norddjurs behandlingscenter, der har et fysioterapi lokale i Skovvang, hvor der mulighed for at træne med fysioterapeuter fra Norddjurs behandlingscenter 

Ligeledes er der et godt samarbejde med Auning Skole, der også benytter Skovvangs lokaler og udefaciliteter, når der er behov for dette. 

Dagplejepædagogerne og administrationen har også deres kontor i Skovvang, da dagplejernes legestue Spættehuset ligger lige ved siden af.

Her finder du Skovvang - det levende hus

Rolighedsvej 13

8963 Auning

Telefon: 89 59 32 30