Norddjurs Kommunes politikker

Politikker og handleplaner i Norddjurs Kommune.

Norddjurs kommune har udviklet og vedtaget forskellige politikker og handleplaner, som er grundlaget for vores pædagogiske arbejde. 

Få et overblik over kommunes politikker og handleplaner her:

Den kommunale ramme for dagtilbud

Handleplan for sansemotorik og læring

Handleplan for sprog og sprogstimulering

Mål og rammer for tilsyn 

Anonym telefonrådgivning for børn, unge og familier 

Principper for bæredygtighed

Børn og unge: Politikker - Norddjurs kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs kommune