Dagplejen i Område Auning

Dagplejen i Område Auning består af 18 dagplejere, 17 dagplejere i Auning og 1 dagplejer i Øster Alling.

Dagplejerne arbejder alle i eget hjem, med hver deres lille gruppe på max 4 indskrevne børn, og med plads til at modtage et enkelt gæstebarn derudover.

Alle dagplejere er Tema-dagplejere, enten DGI dagplejer, Musik dagplejer eller Grønne Spire. Hvilket betyder, at dette er et særligt fokus i det pædagogiske arbejde i dagligdagen.

Dagplejerne mødes i mindre grupper i legestue, en gang om ugen i deres fælleshus. Fælleshuset hedder Spættehuset og er beliggende på Rolighedsvej 15 i Auning.

Dagplejen samarbejder med Børnehuset Mælkevejen og Bette-Bo børnehave & vuggestue, i forhold til den gode overgang fra dagpleje til børnehave. Dagplejerne og deres dagplejebørn går ofte på besøg i børnehaverne, således at børnene bliver trygge ved personalet og omgivelserne.

Forældre samarbejdet

Det gode samarbejde med forældrene starter allerede ved kontaktmødet, hvor forældrene fortæller om deres barn og familie, og hvor vi beskrive en dag i dagplejen, samt gør opmærksom på, hvad der er brug for, at børnene har med af tøj og fodtøj for at kunne deltage i de fælles aktiviteter.

Vi værdsætter en god og tydelig kommunikation baseret på tillid og tryghed.

For at skabe så tryg en start for barnet som muligt, aftales det med forældrene, at de er med i dagpleje den første dag, og måske også lidt de følgende dage. Dette giver også en mulighed for forældrene og os at lære hinanden at kende, samt at få afstemt forventningerne til hinanden. Her starter den gode og positive daglige dialog mellem forældrene og dagplejer.

I dagligdagen er det i afleverings og afhentnings situationen, at forældrene og dagplejer fortæller om det, vi hver især har oplevet med barnet. Det er vigtigt at have kendskab til hvordan barnet har haft det derhjemme, hvad det er optaget af, og om det har sovet godt osv. Så vi kan tage afsæt i dette.

Ligeledes fortæller vi forældrene om hvordan dagen er gået og hvad vi har lavet, øvet og lært. Som f.eks. pottetræning, tage tøj af/på, sprog og forskellige aktiviteter. Vi fortæller, hvor barnet er i sin udvikling, og hvad det er ved at lære, således at forældrene kan støtte barnet i dets udvikling og læring derhjemme.

Som kommunikations platform bruger vi Aula, hvor det er muligt at skrive til dagplejerene og andre forældre. Det er også her, hvor vi deler deler billeder fra dagen i dagplejen og andre relevante informationer.

Hverdagen i dagplejen

Vi har en struktureret hverdag både hos den enkelte dagplejer og når vi er i legestuen. Dette giver en forudsigelighed og en genkendelighed, som er med til at give den fornødne tryghed for det enkelte barn.

I dagplejen er der 4 faste børn indskrevet, hvilket giver et godt kendskab til det enkelte barn, samt et tæt samarbejde med forældrene omkring barnets særlige behov. 

Når vi er legestue, har vi f.eks. den samme struktur omkring formiddagsmaden. Der synges den samme sang, børnene skiftes til at dele formiddagsmad ud til sine venner, når deres navn nævnes.

Vi laver små rum i rummet, for at skabe tryghed. Vi skiftes til at gå i garderoben og tage tøj på, inden vi skal på legepladsen, så der er god plads til alle.

Traditioner

I Dagplejen afholder vi hvert år forskellige traditioner, som afvikles på forskellig vis. Vi fejre blandt andet:

  • Fastelavn
  • Påske
  • Festibørneval
  • Sant Hans
  • Høsttema
  • Halloween
  • Bedsteforældredag
  • Julehygge
  • Lucia

Du kan også finde os på facebook