Dagplejere i Område Auning

Præsentation af dagplejer, som er ansat i Område Auning.

Anja Nielsen

Mit navn er Anja og jeg er født i 1979. Jeg er gift med Jacob og sammen har vi, Ida og Silas.

Jeg har været dagplejer siden 2014. Inden da var jeg isenkræmmer.

I min tid som dagplejer har jeg gennemført følgende uddannelser:

 • 8 ugers kursus
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • DGI kompetenceuddannelse
 • Førstehjælp

Jeg er DGI dagplejer, hvilket betyder, at jeg arbejder med krop og bevægelse både i hverdagen og i legestuen.

Jeg er optaget af at lære børnene de daglige rutiner, da jeg oplever, at det skaber tryghed for dem i hverdagen.

Når vi er ude i haven, eller i skoven, synes jeg, at det er vigtigt, at vi har det sjovt sammen. På den måde lærer børn bedst om naturen.

Jeg er også optaget af at arbejde med børnenes sproglige udvikling og hjælpe dagplejebørnene med at have et godt socialt samvær. Venskaber er vigtige og børn trives bedst, når børnene kan lege sammen og bruge deres fantasi.

 

Connie Nielsen

 Jeg hedder Connie og er født maj 1974. Jeg bor i Auning sammen med min mand og vores to voksne børn, en dreng og en pige.

 Af husdyr har jeg en kat

 Jeg har været ansat som dagplejer siden 1998

 I mit job som dagplejer har jeg gennemført følgende kurser/uddannelser:

Pædagogisk assistent 2021
Grundkursus som dagplejer
TR kursus
8 ugers efteruddannelse
ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
DGI kompetenceuddannelse
Førstehjælp
Jeg er DGI dagplejer, fordi jeg mener, at børn gennem bevægelse og brugen af deres krop opnår bedre læring. Når børn kender deres egen krop, og de ved hvilke udfordringer de kan klare, bliver de gode til at udfordre sig selv og klare livet.

 Det er vigtigt for mig at skabe en hverdag med faste rutiner, genkendelighed og struktur, så børnene oplever tryghed, ro og trivsel.

 I mit hjem er der plads til at udfolde sig både kreativt og fysisk. Jeg bruger masser af musik, sang og bevægelse indendørs, hvor glæde og tonsvis af energi kommer til udtryk.

 Jeg er også optaget af at arbejde med børnenes sproglige udvikling ved at læse, synge, fortælle og gentage de ting børnene enten selv nævner eller viser interesse for.

 

 

 

Hanne Christiansen

Jeg hedder Hanne og er født i 1972. Jeg bor sammen med min kæreste John. Jeg har 4 børn og en hund.

Jeg er kreativ, læser mange bøger og er spejderleder for børn i 0-1 klassetrin.

Jeg er uddannet mejerist, og har arbejdet med meget andet, inden jeg blev
ansat som dagplejer i 2008.

Jeg har haft en lille pause, hvor jeg bla. gennemførte Pædagogisk assistent uddannelsen  til jeg med glæde vendte tilbage til dagplejen i 2019.

I mit job som dagplejer har jeg gennemført følgende kurser/uddannelser:PAU uddannelsen

 • Pædagogisk Assistent (2018)
 • Grundkursus for dagplejer
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • Samspilsrelationer
 • Bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • Førstehjælp, førstehjælp til spædbørn, brandbekæmpelse
 • 8 ugers efteruddannelse
 • Div. Grønne Spirer kurser

Det falder mig naturligt at være en del af Grønne Spirer. Naturen er mangfoldig og lærerig. Vi er ude hver dag - også når det regner og sneer. Jeg lærer børnene at smage på naturen og passe på naturen.

Børnene bliver hurtigt fordybet og optaget af det, vi kan i naturen. Når vi er ude styrker det børnenes  sociale, motoriske og sproglige kompetencer.

Vi er tit på tur om formiddagen, hvor vi kan udforske og lege. Om eftermiddagen kan vi være i haven. Jeg bruger ofte naturen til at lave kreative ting med børnene.

 

Heidi Jensen

Jeg hedder Heidi og jeg er gift. Jeg har 3 dejlige børn. 

Jeg er uddannet social- og sundhedshjælper. Jeg har været ansat som dagplejer siden August 2009.

I mit tid som dagplejer har jeg gennemført følgende kurser og
efteruddannelser:

 • Grunduddannelse for dagplejere
 • 8 ugers efteruddannelse
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • Førstehjælp
 • Musikuddannelse for dagplejere
 • Fagligt fyrtårn ang. nye pædagogiske læreplaner

Jeg arbejder som musikdagplejer, hvilket betyder at min dag er fuld af musik, sang og glæde.

Jeg er meget optaget af, at jeg i mit samvær med børnene tilrettelægger aktiviteter, der har til formål at skabe sociale, harmoniske og glade børn.

Jeg bruger en del tid på kreative aktiviteter sammen med børnene, på deres niveau, da jeg selv elsker at være kreativ.

 

Henriette Harbo

Mit navn er Henriette, jeg er født i 1988 og er opvokset i auning. Jeg har 3 skønne drenge Tobias 2013, Viktor 2015 og Frederik 2019

Jeg er uddannet pædagog tilbage i 2015, har siden da arbejdet på bosted og senest i vuggestue. 

 Jeg er blevet dagplejer, fordi jeg gerne vil give børn i alderen 0-3 år mulighed for at være og udvikle sig i små trygge hjemlige miljøer, som Dagplejen kan tilbyde.

 Jeg er del af de Grønne Spire. Jeg har brugt meget tid i naturen som spejder og naturen er i baghaven, hvor mig og børne bruger meget tid i porsbakkerne, hvor vi udforsker naturen omkring os. Min have er inspireret af 'vild med vilje'. 

 Sang, musik og motorik er også en stor del af dagligdagen hos mig.

Hver dag holder vi en lille samling, hvor vi synger og læser en bog 

 

Jeanette Jensen

Mit navn er Jeanette. Jeg er født i 1984 og bor sammen med min mand og vores fire børn (født 2004, 2006, 2010 og 2013), vores to hunde og to kaniner.
Jeg har tidligere været ansat som dagplejer i område Auning i perioden 2008-2013 og er i 2021 med glæde vendt tilbage.I perioden mellem 2013 og 2021 har jeg været omkring skoleområdet og børnehave for at få øvrig erfaring indenfor pædagogikken. I 2017 startede jeg på uddannelse og blev i januar 2021 færdig med min professions bachelor i dagbiltudspædagogik.

Jeg er vendt tilbage til dagplejen, da jeg savnede omsorg, tid og nærvær som jeg finder vigtig for børns trivsel og udvikling.

Kurser/Uddannelser:
- Pædagog

- AMU Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

- Førstehjælp

Jeg har skrevet speciale omhandlende inkluderende fællesskaber og børns trivsel i naturen med fokus på de pædagogiske læreplaner. Nysgerrigheden på, og en forståelse af, hvor vigtige læringsmijøer og ”rum” er for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, finder jeg spændende.
Jeg er med stor interesse derfor en del af Grønne Spirer, vi er ude hver dag og vil sæsonbestemt bruge naturens ressourcer i vores kreative projekter. At jeg er Grøn Spirer udelukker ikke mine andre interesser for b.la. sang, børnemassage, madlavning, bagning.
Jeg mener, relationer er grundlæggende i pædagogisk praksis. Jeg ser mig selv som ”omsorgspædagog” og ser barnet, hvor det er.

Det at være fælles og sammen om noget, fremmer og styrker trivslen. Jeg ser mig selv som kærlig, reflekterende, kreativ og igangsættende. Jeg sætter pris på og mener, at børn har brug for struktur, gentagelse og tydelighed gennem en anerkendende tilgang.

Jeanette Kjeldsen

Mit navn er Jeanette, og jeg er fra 1993. Jeg har en søn fra 2018.

Jeg har også fokus på "fra jord til bord". Børnene inddrages i processen omkring så, dyrke, passe og høste i plantekasser og krukker Børnene lærer om afgrøderne og sanserne bliver styrket via smags, lugte og følesansen. Vi vil også så og plante blomster og følge udviklingsprocessen fra såningen til blomstring. Vi vil være nysgerrige og undersøgende på se hvordan blomster kan tiltrække insektlivet.

Jeg er uddannet pædagogisk assistent, dette blev jeg i 2013, og siden og midt i min uddannelse har jeg arbejdet for område Auning, både i børnehaverne, vuggestuerne og tidligere dagplejer.

Jeg er musikdagplejer, og det er jeg, da musik giver en livsglæde, fordi man får lyst til at danse og bevæge sin krop, og dette er også en glæde med andre, hvor man bliver inkluderet i et bevægende fællesskab og styrker ens selvtillid og selvværd.

I min hverdag er jeg nærværende med børnene. Det gør, at de føler sig trygge og imødekommet. Der er altid plads til et ekstra kram, hvis der er brug for det, og alle børn bliver set, hørt og forstået.

Joan Baun

Jeg hedder Joan og jeg er født i 1974. Jeg er gift med Torben og sammen har vi tre børn. Tvillingepiger fra 2023 og en dreng fra 2009. 

Efter 22 år på det private arbejdsmarked, skiftede jeg til dagplejen i januar 2017, først som vikar og derefter som fastansat.

Jeg har gennemført følgende kurser/efteruddannelser:

 • Pædagogisk assistent (2023)
 • ICDP uddannelsen(de 8 samspilstemaer)
 • Grønne Spirer Friluftsrådet
 • Førstehjælp
 • Fagligt fyrtårn

Jeg arbejder ud fra tanker fra Grønne Spirer. Det betyder, at vi er ude stort set hver dag. Jeg går meget op i, at børnene får mulighed for at føle og mærke naturen, og de kommer ud og får brugt deres energi på en rigtig god måde. Vi enten leger i haven, går en tur i nærområdet eller går på opdagelse i skoven. 

Jeg er med i planlægningen af fælles aktiviteter ”de grønne spirer” arrangerer for børnene i dagplejen.

I min hverdag betyder det meget for mig, at alle børn kan mærke, at der er plads og overskud til dem.

Jeg planlægger min hverdag, så alle kan være med på deres eget niveau, med deres egne kompetencer.

 

Kira Mortensen

Jeg hedder Kira og er født i 1977. Jeg bor i Auning med min mand og 2 børn. Af husdyr har jeg tre små hunde.

Jeg blev ansat som dagplejer i 2008. Jeg har erfaring som pædagogmedhjælper fra både vuggestuer og børnehaver.

I min tid som dagplejer har jeg gennemført følgende efteruddannelser:

 • Grundkursus for dagplejere
 • Leg med sprog
 • 8 ugers efteruddannelse
 • Samspil og relationer
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • Førstehjælp
 • Musikuddannelse for dagplejere

Jeg er musikdagplejer. Det betyder, at jeg arbejder målrettet med musik, hvilket jeg oplever som meget inkluderende, da alle børn kan være med på deres eget niveau.

Jeg er sprogambassadør i min legestuegruppe. Det betyder, at jeg har særligt fokus på sprog. Jeg kombinerer ofte sprog og bevægelse, da børnene lærer bedst på denne måde.

I mit arbejde som dagplejer, er det vigtigt for mig, at børnene føler sig trygge, og der er plads til kram og nærvær. Det er vigtigt, at alle børn føler sig set, hørt og forstået. Jeg lægger også vægt på, at der er plads til leg og fordybelse.

 

Lene Viftrup

Jeg hedder Lene, og er født i 1962. Jeg bor i Øster Alling med min mand Bjarne. Sammen har vi 3 voksne børn og 5 børnebørn.

Jeg er uddannet salgsassistent indenfor farvehandel, og har arbejdet som dette i 13 år, inden jeg i 1996 blev ansat som dagplejer - hvilket jeg er utrolig glad for.

I min tid som dagplejer har jeg gennemført følgende kurser/efteruddannelser:

 • Grundkursus for dagplejere
 • Børns udtryksformer
 • 8 ugers psykologi kursus
 • Leg med sproget
 • 8 ugers efteruddannelse (samspil og relationer)
 • Førstehjælp ( opfølgning hvert 2. år )
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • Musik uddannelse for dagplejere

Som dagplejer er jeg meget optaget af sang og musik, barnets sproglige udvikling samt mulighed for at udfolde sig kreativt, sammen med andre, på barnets eget niveau. Her igennem styrkes barnets sociale kompetence og empati.

Det er vigtigt for mig, at hvert enkelt barn føler sig tryg, set, hørt og forstået, og at der er masser af kram og nærvær i hverdagen. Det er også vigtigt for mig, at der er plads og rum til leg og fordybelse både inde og ude.

Vi deltager i heldags legestue i Auning en dag om ugen, så børnene oplever, at være i et større fællesskab med andre børn og voksne.

Vi mødes til musikarrangementer med de andre musikdagplejere 1 gang om måneden, derudover synger vi for beboerne på Møllehjemmet ca. hver 3. måned.

Ligeledes har vi et godt samarbejde med Bette-bo børnehave & vuggestue som vi besøger fast 1 gang om måneden - plus alt det løse. Børnene lærer huset og de voksne at kende, som er et stort plus, når barnet skal starte i børnehaven.

I hverdagen benytter vi vores dejlige lokalsamfund, som feks. Byens legeplads, forsamlingshus og sportsplads.

Vi følger bondemandens arbejde på marken og besøger nogle af de små hobbylandbrug, hvor vi ser på og klapper de søde dyr.

 

Malene Jensen

Jeg hedder Malene og er født i 1988. Jeg er mor til Xander fra 2011, Isabella fra 2015 og Lucas 2021. Af husdyr har jeg en hund.

Jeg har været dagplejer siden 2013. Jeg er uddannet salgsassistent, men min store interesse er børns leg og læring, derfor arbejder jeg som dagplejer. Jeg har også erfaring for børnehave og vuggestue.

I mit arbejde som dagplejer har jeg gennemført følgende uddannelse-efteruddannelser:

 • Pædagogisk assistent (2022)
 • 8 ugers kursus
 • Førstehjælp
 • ICDP uddannelse (8 temaer for godt samspil)
 • Musikuddannelse for dagplejere

Jeg er musikdagplejer, derfor arbejder jeg meget med sang og musik med børnene i hverdagen, og jeg er meget engageret i børnenes læring.

Jeg elsker at se, at børnene er glade og udvikler sig gennem legen. Jeg deltager i børnenes leg, hvor jeg er i børnehøjde, så de oplever en voksen, der kan lide at lege. Jeg hjælper børnene med at skabe gode relationer, så de bliver gode kammerater og de bliver gode til at være sammen med andre mennesker.

 

Mette Holdgaard

Jeg hedder Mette Holdgaard, født 1984. Jeg bor sammen med min mand, som jeg har været gift med siden 2010. Sammen har vi 3 skønne børn, som alle går i skole. (De er fra 2008, 2010 og 2014)

Jeg har min studenterhue fra handelsskolen, med speciale i økonomi, derefter er jeg uddannet med inden for butiksverden med fokus på netop handel og økonomi.

Jeg har igennem det meste af mit liv arbejdet med børn og unge mennesker på mange områder.

Som fx:

- Som ung hente børn ved dagpleje, børnehave og SFO.

- Ungdomstræner ved flere idrætsgrene

- Min passion for børn og unge med mit arbejde i skolebestyrelsen gennem 6 år.

- Mit arbejde igennem bestyrelsen i Auning Aktivitetspark, hvor vi skal have plads til alle.

 Selvom min erhvervserfaring er lidt begrænset, så er min personlige og livserfaring stor. Jeg vil altid sætte barns tarv, trivsel og læring først og øverst på min prioritering er leg og læring på barnets niveau.

Jeg er DGI dagpleje, da jeg vægter bevægelse højt, og bevægelser kan være på rigtig mange måder og former. Børn skal føle glæde og sjov ved bevægelse og brug af kroppen, og samtidigt stimulere børnenes fysiske udvikling.

Jeg vægter åbenhed, ærlighed og god dialog meget højt, da et samarbejde mellem mine dagplejebørns forældre og jeg, er vigtigt. Vi vil alle det samme, -netop at børnene får den bedste tid i dagplejen.

Mie Mortensen

Jeg hedder Mie Meldgaard Mortensen . Jeg er født i 1980. Jeg er gift med Henrik , og sammen har vi børnene Jonas , Mathias og Sarah .

Jeg har været dagplejer i ca. 15 år.

Jeg elsker alt ved jobbet som dagplejer.

Det at få lov at være med i børnenes hverdag , udvikling og trivsel er meget prisværdigt . At være med til at forme dem, til små individer, er en gave i sig selv.

Jeg går meget op i at være ude med børnene. Men vi kan også sagtens fordybe os i lege inde med forskellige aktiviteter .

Jeg går op i at børnene trives, både enkeltvis men også i det sociale miljø. Da jeg mener det styrker barnets udvikling.

Jeg vægter nærvær og omsorg højt.

Jeg er en del af DGI dagplejerne i Auning. Vi elsker at tomle. Her bruger vi kroppen på mange måder.

Udover det indgår børnene i hverdags rutiner. Så som at dække bord, rydde op, selv tage tøj på og vente på tur.

 

Kurser jeg har deltaget i :

 

3 ugers kursus

Førstehjælp

Kursus i Sorg og krise

 

Nina Jensen

Jeg hedder Nina og er født i 1972. Jeg er gift med Ole og vi har 3 børn, som alle er flyttet hjemmefra.

Jeg har hele mit voksne liv arbejdet med dagligvare. Dog havde jeg et år, hvor jeg arbejdet som vikar i et bofælleskab og på en institution for kriminelle.

Oktober 2021 var tiden inde til at sadle om og jeg blev dagplejer.

Jeg er med i  Grønne Spire hvilket betyder, at vi som udgangspunkt er ude hver dag. den friske luft har vi alle rigtig godt af. Så vi går tur i/ved skoven eller hygger os på legepladsen.

På vores gåture samler vi mange af de spændende ting op, som vi møder på vores vej og får en snak om, hvad det er, vi ser, høre og røre.

I min hverdag som dagplejer, er det meget vigtigt for, at alle føler sig trygge og kan mærke nærvær. Vi griner - krammer - er fjollet - og bliver trøstet. 

Kort sagt: Alle børn skal have det rigtig godt hos mig, - det betyder alverden!

Sandy Nielsen

Jeg hedder Sandy og jeg er født i 1973. Jeg er gift med Jan og sammen har vi 3 piger fra 1993, 1995 og 2002 - hvoraf 1 er hjemmeboende.

Jeg har været ansat som dagplejer i Auning siden oktober 1996.

Jeg har gennemført følgende kurser gennem årene, da jeg synes, det er rart med ny viden:

 • Grundkursus for dagplejere
 • Samarbejde med forældre og dagplejepædagogen
 • 2 x 8 ugers efteruddannelse
 • 8 ugers psykologikursus
 • Børns motorik, sansning og bevægelse
 • Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
 • Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • Førstehjælp
 • Musikuddannelse for dagplejere
 • Fagligt fyrtårn

Jeg har valgt at være musikdagplejer, da jeg oplever, at musik er fantastisk til at styrke og stimulere børnenes udvikling, samtidig med at den skaber en positiv energi og glæde.

I min dagligdag med børnene er jeg meget optaget af, at børnene trives og alle føler sig set, hørt og forstået.

Jeg synes, at det er vigtigt at børnene får lov til at udvikle sig på det niveau, de er på, samt at de lærer at være gode kammerater.

Sara Louise Andersen

Jeg hedder Sara og jeg er 32 år. Jeg har været dagplejer siden februar 2022 i område Auning. Sammen med min kæreste og min datter Alma, på 7 år, bor jeg i et hus i Auning. Hos mig har børnene eget legeværelse og udenfor har vi et stort overdækket legepladsområde med blandet andet legehus, scootere, sandkasse, legekøkken og meget mere.

Jeg er uddannet frisør i 2012, men efter endt barsel i 2016, fandt jeg ud af at jeg brænder for at arbejde med børn i målgruppen 0-3 år, hvilket fik mig til at søge jobbet som dagplejer, da muligheden bød sig. De sidste par år forinden min ansættelse som dagplejer, har jeg læst HF i Hornslet, hvor jeg sideløbende har arbejdet som lærervikar og pædagogmedhjælper.

Jeg er DGI dagplejer, hvilket vil sige at jeg arbejder ud fra en tilgang til, at leg og motion bidrager til et godt børneliv. Hos os udforsker og udfordrer vi kroppens motoriske dele hver dag. Vi øver balance, gynger, klatre og hvad der ellers hører sig til. De motoriske aktiviteter jeg igangsætter i løbet af ugen, planlægger jeg ofte så vi gør brug af byens grønne områder, skove og legepladser. Dette giver børnene rig mulighed for at blive dus med naturen og udfordre deres egen krop i forskellige miljøer.

I min hverdag har jeg stort fokus på tryghed og trivsel, samt gode relationer internt i min aktuelle børnegruppe. For mig er det vigtigt at alle børn, lige meget alder kan være med i dagens aktiviteter på deres eget niveau. Som forældre og familie til et barn i min dagpleje, er det vigtigt at man føler sig velkommen, set og hørt, og jeg arbejder hårdt for at relationen bliver god og at forældrene føler sig ajour i forhold til deres barns hverdag. Jeg er meget bevidst om at jeg er en vigtig omsorgsperson i børnenes liv, og vægter nærvær, tryghed og omsorg meget højt.

Stine Hansen

Mit navn er Stine, jeg er født i 1987 og er opvokset i Auning. Jeg bor sammen med min mand Thomas og vores tre dejlige piger, Josefine (2013) - Sofia (2015) og Freja (2022).

Jeg har altid haft stor interesse og passion for børn. Jeg startede tidligt som barnepige, sidenhen arbejdede jeg i junior- og ungdomsklub, inden jeg fandt min helt rette plads som dagplejer.

Jeg har været ansat som dagplejer i Auning siden 2015

Jeg har gennemført følgende kurser/uddannelser:

 • Grundkursus for dagplejere
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • Førstehjælp
 • Sprogvejleder
 • Musikuddannelse for dagplejere
 • Fagligt fyrtårn

Jeg er musikdagplejer, hvilket betyder at vi ofte synger, danser, spiller og lytter til musik. Jeg oplever, at musik og dans er godt for børnenes fysiske og kreative side og skaber god udvikling. Da børn elsker musik, giver det anledning til mange smil og grin i dagligdagen.

Jeg lægger stor vægt på tryghed, nærvær og omsorg. Når børnene kommer i mit dagplejehjem skal de føle sig hjemme og i trygge rammer.

Det er vigtigt for mig, at se det enkelte barn som et unikt individ. Derfor gør jeg meget ud af, at tage udgangspunkt i barnets behov og nærmeste udviklingszone.

Jeg vægter også en god og ærlig dialog mellem forældrene og jeg, så vi sammen kan gøre det bedste for barnet. På den måde kommer vi langt.

 

Susanne Østergaard

Jeg hedder Susanne og er født i 1975. Jeg bor sammen med min mand og 2 børn. Jeg har været ansat som dagplejer siden 2012.

Jeg har gennemført følgende kurser/uddannelse-efteruddannelser:

 • Pædagogisk assistent (2022)
 • 8 ugers efteruddannelse
 • Samspil og relationer
 • ICDP uddannelse (de 8 samspilstemaer)
 • Grønne Spirer, friluftsrådet
 • DGI kompetenceuddannelse
 • Førstehjælp

Som Grønne spirer bruger vi naturen meget og er ude de fleste dage om året. Naturen er livsbekræftende og spændende.

Det er et fantastisk rum for leg, læring og gode stunder med børnene. Udelivet giver også en god motorisk udvikling. Vi følger årets gang og vejrets skiften.

Desuden er jeg optaget af:

 • At have fokus på det enkelte barn og give det tryghed og nærvær.
 • At alle føler sig set, hørt og forstået.
 • At skabe gode relationer mellem børnene.
 • At der er tid til fælles og egen fordybelse.

Dagplejen

Sussanne Bjerregaard
S:Dagplejepædagog