Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Område Auning

Lær Område Auning bedre at kende

Område Aunings fælles fundament bygger såvel menneskeligt som pædagogisk på den systemiske og narrative tænkning. Vores pædagogiske miljøer danner, som udgangspunkt, grundlag for at alle børn kan inkluderes. Vi har fokus på kerneopgaven og gør gennem denne barnet klar til at favne livet.

Område Auning har fokus på, at der er sammenhæng mellem de tilbud, barnet får i de forskellige institutioner og der er sammenhæng og helhed mellem overgangene fra dagpleje,vuggestue, børnehave og skole/SFO.

Det er væsentligt, at der er i hvert dagtilbud i Område Auning er plads til forskellige pædagogiske organiseringer som funktionsopdeling og aldersopdeling. Vi vægter faglighed og uddannelse højt og har derfor en personalegruppe, som har en bred vifte af forskellige faglige kompetencer. 

Område Auning er organiseret således:

Børnehuset Mælkevejen 0-6 år 

Bette-bo børnehave & vuggestue 0- 6 år

Dagpleje 

Ledelse- og administrativ organisering:

  • Aftaleholder Doris Bang
  • Afdelingsleder Dorthe Karlsen
  • 2 dagplejepædagoger Sussanne Bjerregaard og Mette Fomsgaard
  • 16 timers administration Mette Fomsgaard

Område Auning arbejder blandt andet med: 

Den pædagogiske læreplan 

Den pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Hvert barn er medskaber af sin egen læring i et pædagogisk læringsmiljø. Det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre barnet i både leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Legen som udgangspunkt
Den pædagogiske læreplan understøtter personale og ledelse i at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø for og sammen med børnene. Legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed sammen med det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for læringsprocesser.

En evalueringskultur
Den pædagogiske læreplan skal understøtte en evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende forholder sig refleksivt og kritisk til arbejdet – både i hverdagen og i mere organiserede evalueringsaktiviteter.

Evalueringen skal koncentrere sig om det pædagogiske læringsmiljø og om, hvordan dette miljø understøtter børnegruppens og det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Få mere viden om Den pædagogiske læreplan her 

Kerneopgaven:

I Norddjurs kommune arbejder vi efter, at skabe miljøer hvor børn ses, lærer, trives, deltager -og tør livet

Kerneopgaven Logo

Der er film på YouTube som viser mere om:

Kerneopgaven på skole og dagtilbudsområdet

Faglighed

Fagprofession

Dyder

Værdier:

Vores Norddjurs er vores organisations- og ledelseskodeks. Det er udarbejdet af medarbejdere og ledere i fællesskab i 2020.

De fire værdier, tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør.

Værdierne beskriver kultur og adfærd og gælder alle medarbejdere og ledere. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Samtidig skaber værdierne rum for, at den enkelte arbejdsplads, decentralt og tæt på kerneopgaven, kan træffe de gode beslutninger. Det er et fælles ansvar for alle at leve op til værdierne.

Vores Norddjurs Logo 2

Læs mere om Norddjurs kommunes Organisations- og ledelselskodeks 

Sådan får dit barn en plads i Område Auning

Hvis du gerne vil, at dit barn skal have en plads hos enten en af vores dagplejere eller i en af vores institutioner, skal du ind på den Digitale Pladsanvisning og ansøge om dette.

På den Digitale Pladsanvisning skal du blandt andet tage stilling til, fra hvornår du har et pasningsbehov, og du kan læse mere om pasningsgarantien.

Du skal logge ind med dit NemID.

Log ind på den Digitale Pladsanvisning her