Mad- og måltidspolitik for Område Auning

Vi er inspireret af Norddjurs Kommunes sundhedspolitik om, at livsstilen grundlægges i barndommen og ungdommen.

Bestyrelsen i Område Auning ønsker, at der er en fælles Mad– og måltidspolitik for 0‐6 års området, altså dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne med plads til forskellighed.

Mad– og måltidspolitikken skal være realistisk i praksis, og bygge på langsigtede mål i forhold til, hvad der er bedst for børnene.

Mad og måltidspolitikken i Område Auning er baseret på en helhedsorienteret tænkning omkring det enkelte barns sundhed i forening med det miljø, børnene opvokser i. Derfor har vi sat os det mål, at de grundlæggende råvarer i børnehaver, vuggestuer  og dagpleje fortrinsvise er danske økologiske eller dansk producerede.

Du kan læse Område Aunings Mad og måltidpolitik her