Friplads og takster

Takster og økonomisk friplads.

Her finder du Norddjurs kommunes takster for dagpleje og daginstitutioner

Her finder du flere oplysninger vedrørende:

Økonomisk friplads.

Fripladsskala 2024

Takstoversigt 2024

Information om ændret alder for opstart i børnehave i Norddjurs Kommune
Fra den 1. januar 2024 rykkes alderen for opstart i børnehaven med en måned. Det betyder, at barnet som hovedregel tilbydes en børnehaveplads den første i måneden efter barnet er fyldt tre år, og dermed vil opstarten i børnehaven blive en måned senere end hidtil.

 Information om ændret alder for opstart i børnehave Norddjurs Kommune