Personale

Ansatte i Bette-bo børnehave & vuggestue.

Pædagoger

Birte Poulsen

Inger Lundgaard Jensen

Marianne Duedahl Meinrtz

Rikke Stidsing 

Pædagogisk Assistent

Nina Husum

Pædagogmedhjælper

Frederikke Damborg Jørgensen

Natasja Andersen

Ziggie Munch

Rengøringsassistent

Csilla Bota

Joan Samuelsen